Kategorie: Wszystkie | Historia | Linguae | Orbis | Polonia | Posnania | Varia
RSS
poniedziałek, 20 marca 2017
Tabula proscriptionis

Lista europarlamentarzystów z Polski głosujących za dyrektywą ograniczającą dostęp do broni w Unii Europejskiej:

 

Jerzy Buzek – PO

Michał Boni – PO

Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein – PO

Krzysztof Hetman – PSL

Danuta Maria Hübner – PO

Danuta Jazłowiecka – PO

Jarosław Kalinowski – PSL

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – PO

Barbara Kudrycka – PO

Janusz Lewandowski – PO

Elżbieta Łukacijewska – PO

Jan Olbrycht – PO

Julia Pitera – PO

Marek Plura – PO

Dariusz Rosati – PO

Czesław Siekierski – PSL

Jarosław Wałęsa – PO

Bogdan Wenta – PO

Bogdan Zdrojewski – PO

Tadeusz Zfiefka – PO

Bogusław Liberadzki – SLD

 

poniedziałek, 05 stycznia 2015
Corvino absente
Ja zapisywałem się do Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke, a nie kogokolwiek innego...
sobota, 20 grudnia 2014
Die funis
Dziś świątecznie.
środa, 26 listopada 2014
E fructu arbor cognoscitur
Nie lubię karierowiczów.

W środowisku skupionym wokół Korwina działam od roku 2006. 
Udzielałem się we wszystkich możliwych organizacjach nurtu wolnościowego, zaczynając od publikowania dla biuletynu przedrozłamowego UPR. Dwa lata pracowałem u samego rdzenia naszego ruchu, w redakcji portalu korwin-mikke.pl.

Megabajty napisanych tekstów, dwie przetłumaczone książki o austriackiej szkole ekonomii, długie godziny spotkań i jeszcze dłuższe promowania naszej wizji Polski w Internecie, demonstracje legalne i nie - sądzę, że mam w dziedzinie propagowania myśli wolnościowej największy dorobek spośród kandydatów, którzy stanęli na czele list Nowej Prawicy w ostatnich wyborach do Rady Miasta Poznania. Dlatego czuję się dziś w obowiązku zabrać głos.

Im bardziej wzrośnie poparcie KNP, tym częściej przychodzić będą do partii ludzie znikąd, marzący o załatwieniu sobie stołka poprzez wykorzystanie ciężkiej pracy niezliczonych Kuców Korwina. To jest nie do uniknięcia. Możemy zrobić jedno - konsekwentnie usuwać takie osoby z naszego grona. 

Jeżeli ktoś twierdzi, że działa w imieniu KNP, a potem dostaje za to od dotychczasowej władzy państwową posadę, z Nowej Prawicy musi wylecieć z hukiem. W partii, której jedynym atutem jest czystość idei, nie może być miejsca dla ludzi bezideowych.

środa, 18 czerwca 2014
Duo assarii
Niniejszym usuwam link do najlepszego polskiego bloga ekonomicznego. Wartość merytoryczna to za mało, by uzasadnić promowanie strony, gdzie na każdym kroku krytykuje się wyrwanie Ukrainy spod władzy Rosji, leżące w polskim interesie bez względu na to, kto Polską rządzi i jaką ideologię wyznaje.
poniedziałek, 26 maja 2014
Melius tarde, pars secunda
Najnowsza hipoteza: po co Jaruzelski umarł? Żeby nie dożyć zwycięstwa Nowej Prawicy!
niedziela, 25 maja 2014
Melius tarde
poniedziałek, 12 maja 2014
Dies Avi
Wszystkiego najlepszego z okazji dnia Dziadka!Granic 1772 roku tworzyć nie mogę, jak kiedyś chciałem, Polska nic chce tych kresów, Polska nie chce ponosić ofiar, wszystkie partie wyraźnie się wypowiedziały – nie chcemy ponosić kosztów, ani nic dać… a bez wysiłków, ofiar nic stworzyć nie można!

poniedziałek, 31 marca 2014
Quomodo bellum parare?
Od lat słyszeliśmy bredzenie, że wojny nie będzie. Zapewnienie takie pojawiło się nawet w treści oficjalnych dokumentów określających doktrynę obronną RP. Tymczasem okazało się, że wojny jednak bywają.

Ruch wolnościowy ma dość sprecyzowane poglądy na wszelkiego rodzaju sprawy ekonomiczne, od pokrycia depozytów bankowych po finansowanie wywozu śmieci. Brakowało natomiast dotąd szerszej refleksji nad wolnościową polityką obronną. Potrzebujemy odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie prowadzić wojny, nie popadając przy tym w totalitaryzm.

Rozwiązania, które nasuwają się same, to:

- powszechny dostęp do broni; punkt ten nie wymaga chyba wyjaśnień, a niedawny przykład "bohaterskiego biernego oporu" zawodowych żołnierzy ukraińskich obala często powtarzaną tezę, że uzbrojeni cywile zawsze radzą sobie gorzej niż profesjonalna armia - poniżej dna zejść się już nie da;

- zniesienie wszelkich koncesji na wytwarzanie sprzętu wojskowego i handel nim; w dziedzinie produkcji zbrojeniowej prawa ekonomii działają tak samo jak poza nią, więc broń z prywatnych, konkurujących swobodnie fabryk musi być lepsza i tańsza od owoców pracy państwowych molochów;

- całkowita prywatyzacja; brak państwowej własności na danym terytorium oznacza, że przejmujący je okupant, jeśli chce czerpać zeń korzyści majątkowe, musi wywłaszczać prywatnych posiadaczy, a tym samym zrażać ich do siebie - znika możliwość prostego przejęcia majątku napadniętego państwa, wobec którego miejscowa ludność ma stosunek obojętny;

- bezwzględne przestrzeganie zasad wolnego rynku w ogóle; im silniejsza gospodarka, tym łatwiej utrzymać przyzwoitą armię, silną zaś może być tylko gospodarka wolnorynkowa.

piątek, 07 marca 2014
Ad arma!
Polacy nareszcie zaczęli dostrzegać potrzebę zbrojenia się. Podaję w związku z tym skrótową instrukcję, jak robić to legalnie w obecnym stanie prawnym.

Aby uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych (i na broń sportową do celów kolekcjonerskich - podpunkty a) należy:
0) mieć ukończone 21 lat, mieć miejsce stałego pobytu na terytorium RP, nie być skazanym za
- umyślne przestępstwa
- umyślne przestępstwa skarbowe
- nieumyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
- nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia
1) zapisać się do klubu strzeleckiego zrzeszonego w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego - w Poznaniu WKS Grunwald, SKS Dwór Grunwaldzki, KS Magnum, WTS Tarcza 96 i MKS Diana - koszt minimum (WKS Grunwald) to 20 zł wpisowego i 200 zł składki rocznej
1a) zapisać się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego
2) po minimum trzech miesiącach w klubie zdać egzamin teoretyczny (prawo i przepisy sportowe) oraz praktyczny (strzelanie) na patent strzelecki - koszt 400 zł za egzamin + 50 zł za badanie przez lekarza sportowego; egzamin nie jest trudny
3) wystąpić do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego o licencję zawodniczą - koszt to 50 zł, w pierwszym roku uzyskuje się ją automatycznie na podstawie patentu (w kolejnych latach trzeba ją przedłużać na podstawie startów w zawodach)
4) przejść badania psychologiczne i lekarskie - koszt ok. 300 zł
5) uiścić opłatę skarbową 242 zł na konto urzędu miasta za pozwolenie do celów sportowych
5a) uiścić drugą opłatę skarbową 242 zł na konto urzędu miasta za pozwolenie do celów kolekcjonerskich
6) złożyć podanie do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji
7) czekać na wizytę dzielnicowego i ewentualną korespondencję z WPA KWP (proszą np. o dokumenty potwierdzające starty w zawodach)

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w aktach prawnych zebranych na stronie Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni:
A komentarze do nich autorstwa Jerzego Cieśli ("9x19"), prawnika ROMB i znakomitego specjalisty w dziedzinie prawa dotyczącego broni, tutaj:
i tutaj:
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 18
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]Blogi Polityczne