Blog > Komentarze do wpisu
Tabula proscriptionis

Lista europarlamentarzystów z Polski głosujących za dyrektywą ograniczającą dostęp do broni w Unii Europejskiej:

 

Jerzy Buzek – PO

Michał Boni – PO

Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein – PO

Krzysztof Hetman – PSL

Danuta Maria Hübner – PO

Danuta Jazłowiecka – PO

Jarosław Kalinowski – PSL

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – PO

Barbara Kudrycka – PO

Janusz Lewandowski – PO

Elżbieta Łukacijewska – PO

Jan Olbrycht – PO

Julia Pitera – PO

Marek Plura – PO

Dariusz Rosati – PO

Czesław Siekierski – PSL

Jarosław Wałęsa – PO

Bogdan Wenta – PO

Bogdan Zdrojewski – PO

Tadeusz Zfiefka – PO

Bogusław Liberadzki – SLD

 

poniedziałek, 20 marca 2017, iulius

Polecane wpisy

  • Corvino absente

    Ja zapisywałem się do Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke, a nie kogokolwiek innego...

  • Die funis

    Dziś świątecznie.

  • E fructu arbor cognoscitur

    Nie lubię karierowiczów. W środowisku skupionym wokół Korwina działam od roku 2006. Udzielałem się we wszystkich możliwych organizacjach nurtu wolnościowego, za

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]Blogi Polityczne